לתאום הרצאה חייגו 050-4974718

l11

ראשיתה של הדת הבאהית בשנת 1844 – שנה, המסמלת את ראשיתה של אחת מהדתות המרתקות בעולם. הדת הבאהית פרשה מזרם השיעה של דת האסלאם, וביססה את מרבית רעיונותיה על סמך עקרונות שונים ומגוונים כגון האחדות האלוהית, אי-נשיאת נשק ואסתטיקה.

בהרצאה נעמיק ונלמד על הדת הבאהית מראשיתה ועד ימינו, ובמסגרתה ישולבו תמונות של המקומות הקדושים לדת, מבניה השונים, ונדון בסמליה ובאישיה הבולטים והמרכזיים.