לתאום הרצאה חייגו 050-4974718

TTT

רב גדול מכלל תושבי המדינות דוברות הערבית במזרח התיכון הם ערבים על פי שפתם, תרבותם ומוסלמים סונים על פי דתם ואמונתם.

כרבע מכלל תושבי האזור מוגדרים כקבוצות מיעוט המאופיינות על ידי מוצא אתני, לאומי ודתי. בין מיעוטים אלה שהם גם מושא ההרצאה

נמצא את העלווים, ארמנים, כורדים, קופטים, אשורים ועוד.

 

במהלך ההרצאה ננסה להתחקות ולנתח את ההיסטוריה של קבוצות מיעוט אלה ונוספות תוך דיון מעמיק בסוגיות הרלבנטיות גם לימינו.